Behandelingen van ondergrondse muren

Kiezen voor een behandeling binnen of buiten ?

Er zijn twee manieren om het probleem op te lossen. Ofwel door het aan te pakken aan de binnenzijde van het gebouw, ofwel via de buitenzijde.

De behandeling langs binnen bestaat uit het bestrijken van de muren met een speciale vochtwerende cementlaag, nadat de ondergrond zorgvuldig voorbereid werd. Dat noemen we ook wel eens “bekuiping”. Om te vermijden dat het vocht dat nog in de muur aanwezig is, zich verspreidt naar het gelijkvloers of naar tussenmuren (rechtstandig), moet u ook zorgen voor waterdichte barrières door vochtwerende harsen te injecteren.

Een andere oplossing is om een diepe sleuf te maken rondom het gebouw en er een verticale waterdichte bescherming (type coaltar + Platon®) en een drainage in aan te brengen. Dit is iets wat u door een algemeen aannemersbedrijf kunt laten uitvoeren. Die oplossing – als die praktisch haalbaar is – is veel moeilijker uit te voeren en veel duurder, maar ze biedt wel het voordeel dat ze de muur over de volledige breedte droog houdt.

Hoe een kelder waterdicht maken langs de binnenkant ?

Eerst moet de situatie correct worden geëvalueerd: meten van het vochtgehalte, van de potentiële hydrostatische druk, van het zoutgehalte (type salpeter). De te behandelen muren moeten ontdaan worden van alle oude pleisterlagen (afkappen) en van alle voorwerpen en bevestigingen die een volledige behandeling van het oppervlak zouden kunnen verhinderen.

De eerste fase van het proces is het uitvoeren van een antizoutbehandeling en het aanbrengen van bevestigingskalk. Daarna volgt het plaatsen van de cementlagen of een speciale coating. Het plaatsen van een wapeningsnet van glasvezel in het cement wordt vaak aanbevolen om de bekuiping te versterken en om minuscule scheurtjes te vermijden.

Wanneer kiest u best voor het draineren van de kelder ?

Als er water binnendringt in de kelder, dan bestaat de kans dat de waterafvoer geblokkeerd wordt door een vochtwerende cementlaag. Het water hoopt zich op in de muur en zorgt voor een aanzienlijke hydrostatische druk. Hierdoor vergroot de kans dat het zich een weg baant (barstjes, tussenmuur, onderkant muur …) en afvloeit naar een andere plek in het vertrek.

In dat geval gaat de voorkeur uit naar de drainageoplossing: we laten het water doordringen in de ruimte en vangen het op in een afvoergoot onderaan de muur. Vervolgens wordt het naar een pompput of indien mogelijk rechtstreeks naar de riolering geleid.

De afvloeiingen en de verweerde muren kunnen bekleed worden met een noppenmembraan (of celvormig membraan) dat vervolgens bedekt wordt met een cementlaag.