Behandelingen tegen opstijgend vocht

Wat is de oplossing om komaf te maken met opstijgend vocht ?

U kunt onderaan de muur een waterkering (Diba / Terre Papier) laten aanbrengen. Hiervoor moet de muur stukje per stukje onderaan afgekapt worden. Deze techniek wordt bijna niet meer toegepast, want hoewel dit een doeltreffende methode is, is het ook zwaar, duur en kan het de stabiliteit van de muren aantasten.

Op dit moment is de beste oplossing om onderaan de muur vochtwerend hars te injecteren dat de watermoleculen “verdringt”. Wij beheersen de techniek die aanbevolen wordt door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), perfect. Deze techniek is:

  • De makkelijkste ingreep: ze veroorzaakt weinig stof en geeft zo goed als geen geurhinder.
  • De duurzaamste en milieuvriendelijkste ingreep: wij gebruiken geen oplossingen op basis van solventen (schadelijk voor het milieu).
  • Een ingreep die voordeliger is ten opzichte van het opnieuw plaatsen van een waterkering (Diba / Terre Papier).
  • Een duurzame oplossing: wij geven 30 jaar garantie op de doeltreffendheid van de behandeling.

De injectietechniek

We gebruiken enkel silaan-siloxaanharsen van Duitse oorsprong. Die vallen volgens de tests van het WTCB in de hoogste kwaliteitsklasse. Dat hars is beschikbaar in de vorm van micro-emulsies op waterbasis en zijn niet schadelijk voor het milieu en veroorzaken geen geurhinder.

De injecties gebeuren onderaan de muren in holtes die door middel van boringen vervaardigd werden. De producten zijn ofwel vloeibaar – en worden vervolgens onder druk geïnjecteerd – ofwel een crème/gel. Ze verspreiden zich op natuurlijke wijze. Het proces bestaat erin een horizontale vochtwerende zone te creëren (die de watermoleculen afstoot) en die waterdicht is (en zo het opstijgen van water voorkomt).

Deze techniek is geschikt voor elk type materiaal op voorwaarde dat het over een voldoende mate van poreusheid en vochtigheid beschikt. In het geval van natuursteen (breukstenen) gebeurt de verspreiding voornamelijk via de voegen.

Moeten de muren afgekapt worden voordat de injecties uitgevoerd worden?

Indien het pleisterwerk in die mate door vocht of zouten aangetast is traden wij aan om het plakwerk af te kappen (meestal met een maximum hoogte van 1,5 meter). Het merendeel van de zouten is namelijk sterk hygroscopisch. Ze absorberen permanent het vocht uit de omgeving en zorgen ervoor dat de muur niet kan drogen.

Merk op dat vooraf afkappen het ook mogelijk maakt om:

  • de droogperiode in te korten,
  • de boorplaatsen te bepalen,
  • de leidingen en kabels beter te lokaliseren.

Hoeveel tijd is er nodig vooraleer de muren droog zijn ?

Zodra de injecties uitgevoerd werden, wordt er een halt toegeroepen aan het opstijgende vocht. U moet echter nog een aantal maanden wachten vooraleer het vocht dat al aanwezig was in de muur verdampt. In sommige gevallen kan de hoeveelheid hygroscopische zouten het droogproces ook vertragen of zelfs verhinderen, dit omdat zout hygroscopisch is en de luchtvochtigheid vasthoudt.

Behandeling van opstijgend vocht: onze diagnose, offerte, garanties en opvolging.

Hoe ontvang ik een diagnose en een offerte?

Na aanvraag – per telefoon op het nummer 0800 900 05 of via het contactformulier – komt er een technisch adviseur bij u langs om een grondige analyse uit te voeren en een vrijblijvende offerte op te stellen.

Welke garantie bieden wij ?

De silaan-siloxaanharsen die na polymerisatie in het metselwerk ontstaan, zijn bijzonder stabiel. U krijgt 30 jaar garantie op de doeltreffendheid van onze behandeling.

Welke opvolging bieden wij ?

Op aanvraag van de klant kan er minimum 6 maand na de behandeling een controlebezoek uitgevoerd worden. Deze controle is uiteraard kostenloos. We geven een attest van de technische controle af waarop de uitgevoerde tests, onze adviezen en conclusies vermeld staan.