Vochtbestrijding: premies en subsidies

Bestaan er premies voor werkzaamheden tegen vochtbestrijding?

Het is waar dat de kosten van een behandeling tegen vocht of huiszwam snel kunnen oplopen. De autoriteiten van het land hebben het belang van gezond wonen begrepen en hebben daarom bonussen ingesteld om de kosten van de betrokken medeburgers te verminderen.

Deze bonussen vallen onder de regionale autoriteiten en zijn opgenomen in de categorie “Renovatiebonussen”.

In het kader van de uitroeiing van een huishoudelijke schimmel zoals de huiszwam, adviseren wij u om parallel met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen om te controleren of uw dekking een vergoeding voor deze uitgaven omvat. De polis die betrekking heeft op “branden en waterschade” biedt doorgaans alleen vergoeding in geval van een ramp. Helaas komt het zelden voor als de oorsprong van vocht natuurlijk is of als er sprake is van nalatigheid.

Premie vocht-huiszwam in Vlaanderen

U vindt alle informatie over de premies voor de behandelingen tegen vocht en de huiszwam op de webpagina van de Vlaamse overheid onder “Renovatiepremie in Vlaanderen” Vlaamse renovatiepremie.

Deze bonus kan twee soorten taken ondersteunen:

  • De bestrijding van huiszwam
  • Drogen van vochtige muren

Deze bonussen worden toegekend onder bepaalde voorwaarden die u op de webpagina van de Vlaamse overheid zal terug vinden.

Premie vocht-huiszwam in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De premies die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend voor behandelingen tegen vocht en huiszwam zijn ook subcategorieën van “Renovatiebonussen”. Ze zijn ontworpen om de inwoners te helpen de problemen in de hoofdstad op te lossen.

Om te controleren of u de subsidievoorwaarden hebt ingevoerd, kunt u het portaal van Brussel raadplegen op “Premie voor de renovatie – Brussels Hoofdstedelijk Gewest”